W I kwartale 2017 r. gminy wypłaciły 825 jednorazowych świadczeń w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Michałkiewicz odpowiadał na poselską interpelację w sprawie wdrażania ustawy "Za życiem".

Najwięcej świadczeń przekazano rodzicom w woj. mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim - na kwotę 3,4 mln zł (w tym ponad 100 tys. zł stanowiły koszty obsługi).

Michałkiewicz poinformował, że w ustawie budżetowej na 2017 r. w pełni zagwarantowano środki na dotacje dla gmin na wypłaty jednorazowego świadczenia. "Środki te są przekazywane przez wojewodów gminom w kwotach wynikających ze zgłaszanego przez nie zapotrzebowania. Są one ujęte zarówno w budżetach wojewodów, jak i w stosownej rezerwie celowej" - wyjaśnił wiceszef MRPiPS, dodając, że środki z rezerwy będą uruchamiane w przypadku wystąpienia niedoborów w budżetach wojewodów.

Łącznie na zadanie dotyczące koordynacji działań pomocowych wobec kobiet w ciąży oraz ich rodzin (zarówno w okresie prenatalnym, jak i po urodzeniu się niepełnosprawnego dziecka), ujęte w programie "Za życiem", w 2017 r. zagwarantowano kwotę do 120 mln zł, z tego do 70 mln zł z Funduszu Pracy oraz do 50 mln zł z rezerwy celowej.

Wiceminister poinformował również, że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem". "Projekt ustawy ma na celu częściową realizację działań wskazanych w programie. Jest to pierwszy etap realizacji programu inicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugi etap wprowadzony kolejnym projektem ustawy, przewidziany został na IV kwartał 2017 r." - zaznaczył Michałkiewicz.

Projekt zakłada m.in. stworzenie mechanizmów wsparcia osób z niepełnosprawnościami przez tworzenie mieszkań chronionych, wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami w realizacji codziennych obowiązków, a także wsparcia uczennic w ciąży oraz zapewnienia zwiększonej liczby zajęć wczesnego wspomagania dzieci oraz skoordynowanie pomocy na terenie powiatów.

Nowa ustawa ma wejść w życie w lipcu 2017 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w późniejszym terminie.