Wszystkie osoby, które zgłoszą się po świadczenie wychowawcze w sierpniu, na pewno otrzymają wypłatę pieniędzy za październik w tym właśnie miesiącu. Jeśli zrobią to później, będą musiały poczekać na wydanie decyzji przez gminę, ale otrzymają wyrównanie zaległych pieniędzy.
Wymóg związany z koniecznością składania nowego wniosku wynika z tego, że decyzje przyznające 500 zł na bieżący okres świadczeniowy wygasną 30 września. Natomiast jego złożenie będzie możliwe już od 1 sierpnia i tak jak obecnie rodzic będzie mógł zrobić to w formie papierowej w swojej gminie lub drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
– Duża część rodziców wie, że będzie musiała odnowić swoje uprawnienia do 500+, ale i tak będziemy o tym informować na stronie internetowej i w lokalnych mediach – mówi Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Sebastian Gajdzik, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych OPS w Chorzowie, dodaje, że niektóre osoby już w kwietniu chciały składać wnioski, bo myślały, że świadczenia zostały im przyznane na rok (rządowe wsparcie ruszyło w kwietniu 2016 r.).
Co istotne, od tego, kiedy rodzic zgłosi się z wnioskiem, będzie zależało, w jakim terminie otrzyma decyzję i 500 zł na nowy okres świadczeniowy. Modyfikacje w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), nad którą właśnie trwają prace w Sejmie (w ramach projektu ustawy o systemach wsparcia rodzin). Gdy wejdzie w życie, procedura składania formularzy będzie wyglądać w ten sposób, że gdy rodzic zrobi to między 1 a 31 sierpnia, to gmina wyda decyzję i wypłaci mu świadczenia za październik, nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca. Jeśli natomiast zgłosi się we wrześniu, samorząd będzie miał więcej czasu na rozpatrzenie wniosku, bo termin ten minie 30 listopada. Rodzic może więc otrzymać w tym miesiącu podwójną kwotę świadczeń – za październik i listopad. Podobnie będzie w przypadku formularzy, które wpłyną w październiku, wtedy decyzja może być wydana do 31 grudnia, a świadczenia zostaną wypłacone w potrójnej wysokości.
– Na pewno nie będziemy czekać do ostatniej chwili z ustaleniem prawa do świadczeń wychowawczych, tylko rozpatrzymy wnioski tak szybko, jak to będzie możliwe – zapewnia Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach.
Z kolei Przemysław Andrysiak z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, zwraca uwagę, że będą też tacy rodzice, którzy dopiero po tym, gdy w październiku nie wpłyną pieniądze na ich konto, zorientują się, że muszą jednak złożyć wniosek.
– Ważne, żeby nie zwlekali z dopełnieniem formalności i zgłosili się jeszcze w październiku – podkreśla.
Jeżeli bowiem wniosek wpłynie w listopadzie, wtedy rodzic otrzyma decyzję ustalającą prawo do świadczenia wychowawczego od tego właśnie miesiąca (gmina będzie mogła ją wydać do 31 stycznia 2018 r.). Przepadną mu zaś pieniądze za październik. Również w sytuacji, gdy formularz zostanie złożony w grudniu, rodzic nie otrzyma świadczeń za dwa wcześniejsze miesiące.
Ponadto gminy wskazują, że teraz najważniejsze jest szybkie opublikowanie przez resort rodziny nowego wzoru wniosku o 500+, tak aby można było przygotować druki dla rodziców. Problem w tym, że do 1 sierpnia zostało niewiele ponad miesiąc czasu, a prace nad ustawą o systemach wsparcia rodzin w Sejmie przedłużają się (ma być przyjęta w przyszłym tygodniu).