Pobieram od kilku lat rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nie mam długiego stażu pracy, więc jest to renta minimalna. Po tegorocznych podwyżkach ZUS powinien wypłacać mi 854 zł, ale zalegam z alimentami na mojego syna. Dług jest potrącany z mojej renty. Otrzymuję więc do ręki dużo mniej. Słyszałem, że ZUS będzie mógł potrącać teraz mniejsze kwoty. Czy to prawda? Wiem, że była żona zwróciła się do ZUS z pominięciem komornika. Czy coś się zmieni w tym zakresie?
1 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która rzeczywiście podwyższa kwotę wolną od egzekucji do wysokości 75 proc. najniższej emerytury. Dotychczas wynosiła ona 50 proc. tego świadczenia. Przypomnijmy, że od tego roku wysokość najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1000 zł. Od tej kwoty odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwotą wolną od potrąceń (emeryt lub rencista nie mogą otrzymać niższej wypłaty) od 1 lipca będzie więc 750 zł.
Zmiany te będą dotyczyły nie tylko potrąceń rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, ale także tych już trwających.