Firma może składać wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń, nawet jeśli nie zakończyła jeszcze procedury rejestrowania się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).Co do zasady pracodawcy, którzy chcą otrzymywać subsydia płacowe, mogą na formularzu zgłoszeniowym do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wybrać elektroniczny sposób przekazywania wniosków Wn-D o dopłaty. Wtedy otrzymają pismo z nadanym im numerem oraz hasłem i loginem do SODiR. Jak informuje fundusz, brak zakończonego procesu rejestracji nie wyklucza możliwości składania wniosku o wypłatę dofinansowań w obowiązującym terminie, tyle że powinno to następować w formie papierowej.
Przypomina też, że rejestracja beneficjenta jest jedynie czynnością materialno-techniczną, która służy identyfikacji i weryfikacji wnioskodawcy. Tym samym okoliczność braku nadania numeru PFRON, loginu czy hasła nie jest przesłanką do ubiegania się o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-D, jeśli z tego właśnie względu firma wstrzymywała się z jego wysłaniem.