Kobieta w ciąży, której pracodawca podwyższył kwotę umowy zlecenia z 1,5 tys. do 12 tys. nie może liczyć na wyższe świadczenie z ZUS, jeśli będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
W marcu 2013 r. kobieta zawarła z firmą umowę zlecenia. Miała pozyskiwać klientów i promować usługi zleceniodawcy. Umowa została zawarta jedynie do 18 marca 2013 r., z wynagrodzeniem 1,5 tys. zł.
Już 19 marca strony zawarły kolejną umowę, tym razem na czas nieokreślony. Jej zakres został rozszerzony m.in. o świadczenie przez wnioskodawczynię usług pozyskiwania nowych klientów, promowanie usług spółki, obsługę prawną klientów zleceniodawcy, kontakty z radcami prawnymi i adwokatami współpracującymi ze spółką, bieżące kontakty z klientami, zarządzanie przedsiębiorstwem, reprezentowanie na zewnątrz oraz zawieranie umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy. Tym razem strony uzgodniły wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł brutto miesięcznie.