Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?