Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - zakłada to nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami.

Zwycięzcą konkursu na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej - "Moja Legitymacja" został Piotr Felszyński - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt zawiera na awersie białe tło z pastelowym, szaroniebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi, w lewym górnym rogu karty napis LON (Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej), w którym literę "O" zastępuje ikonka symbolizująca osobę na wózku. Na dole karty znajdują się białe ikonki z symbolami niepełnosprawności: osoba na wózku, niepełnosprawność słuchu, wzroku, intelektualna, osoba z laską, pies asystujący, ręce symbolizujące język migowy.

Na rewersie jest taki sam deseń: po lewej stronie okrągłe, białe ikonki z symbolami niepełnosprawności na pastelowym, szaroniebieskim tle. Nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej.

Jak poinformowało MRPiPS, wyłoniony w konkursie projekt szaty graficznej legitymacji będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji; będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej.

Konkurs trwał od 29 kwietnia do 18 maja i miał charakter otwarty i ogólnopolski. Został przeprowadzony trzyetapowo. W pierwszym etapie formalnej i merytorycznej oceny dokonała powołana przez minister Elżbietę Rafalską kapituła. W drugim etapie wybrane projekty zostały poddane głosowaniu internetowemu; w ramach trzeciego etapu konkursu ostatecznego wyboru projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych dokonała minister Elżbieta Rafalska. Każdy uczestnik przedsięwzięcia mógł zgłosić tylko jeden projekt.

Resort rodziny wyjasnił, że Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład gremium wchodzi po 5 przedstawicieli organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Powołani w skład Rady otrzymali nominacje z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Główne zadania Rady to "przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i zaspokajania ich potrzeb, a także opiniowanie aktów prawnych i rządowych programów" - podało ministerstwo.