Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Dlatego odmowa przyznania wsparcia ze względu na to, że dochód był wyższy zaledwie o 1 gr niż wymagany próg, stoi z nim w sprzeczności – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Rozpatrywał on skargę na decyzję gminy w sprawie 500 zł na dziecko. O ich przyznanie ubiegała się matka samotnie wychowująca pierwszego i jedynego potomka. Świadczenie jest wtedy uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) wynosi 800 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny. W tym przypadku dochód wyniósł 800,01 zł, co oznacza, że został przekroczony o 1 gr. W efekcie gmina odmówiła przyznania 500 zł.
Matka złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Wskazała, że decyzja samorządu jest niesprawiedliwa, bo dochód jej dwuosobowej rodziny okazał się wyższy tylko o 1 gr. Dodała też, że należne alimenty na syna otrzymuje w niepełnej wysokości.