W ubiegłym roku po interwencji PIP umowę o pracę otrzymało 9 tys. osób. Inspekcja chce, by jej pracownicy mogli nakazywać zawieranie takich kontraktów.
Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy umowę o pracę otrzymało 6 tys. zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz 3 tys. osób pracujących dotychczas na czarno – wynika ze sprawozdania Inspekcji za 2016 r. Dostrzega ona narastający problem z zatrudnieniem niepracowniczym i postuluje wzmocnienie kompetencji inspektorów w tym zakresie.
– Firma może, ale nie musi przekształcić kontraktów po naszej interwencji. Gdyby inspektor pracy mógł nakazać zamianę umowy cywilnoprawnej w tę o pracę, nadzór byłby jeszcze skuteczniejszy – tłumaczy Roman Giedrojć, główny inspektor pracy (GIP).