W pierwszym kwartale br. w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 191 tys. bezrobotnych kobiet z przynajmniej jednym dzieckiem poniżej 6. roku życia. Ich liczba zmniejszyła się o 4,4 proc. w porównaniu do 2016 r.
Zdaniem Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny pracy i polityki społecznej, która przedstawiała dane podczas wczorajszej konferencji, zaprzeczają one zarzutom stawianym programowi 500+, że matki otrzymujące świadczenie rezygnują z pracy.
– Wprawdzie dane BAEL dotyczące kobiet aktywnych zawodowo pokazują, że ich liczba zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2017 r., ale trend ten jest obserwowany od 2014 r. Dodatkowo statystyki te nie są na tyle szczegółowe, aby wskazywały, jakie są powody pozostawania bez pracy, a może to być np. opieka nad starszym członkiem rodziny, ani jaką grupę wśród nich stanowią kobiety w wieku rozrodczym – przekonywała Elżbieta Rafalska.
Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy wpływa też na wzrost współczynnika aktywności zawodowej. W 2016 r. wyniósł on 68,8 proc., a w pierwszych trzech miesiącach br. już 69,1 proc.
W resorcie rodziny trwają obecnie ostatnie prace nad projektem nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który ma od 1 sierpnia br. wprowadzić modyfikacje w zasadach ubiegania się m.in. o zasiłki rodzinne i 500 zł na dziecko. Jedną z nich będzie zrównanie terminów składania wniosków. Jak podkreśliła Elżbieta Rafalska, będzie to wymagało dobrego przygotowania ze strony gmin, do których w jednym czasie może wpłynąć 1,6 mln wniosków o zasiłek na dziecko oraz 2,6 mln o świadczenie wychowawcze.