Elastycznie formy zatrudnienia, które pozwalają godzić pracę z życiem rodzinnym, wciąż są zbyt rzadko wykorzystywane w Polsce - oceniła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podczas prezentacji portalu www.rodzinaipraca.gov.pl, który ma pomóc w godzeniu ról zawodowych z rodzinnymi.

We wtorek w MRPiPS zaprezentowano stronę internetową www.rodzinaipraca.gov.pl, która ma upowszechniać wiedzę wśród pracowników oraz pracodawców na temat godzenia ról zawodowych i rodzinnych w miejscu pracy. Platforma jest efektem projektu "Rodzina i Praca - to się opłaca!", realizowanego przez resort rodziny i pracy.

"W rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwojem naszego kraju. Chcemy ten potencjał jak najlepiej wykorzystać. Rodzina jest sercem polityki społecznej" - powiedziała Rafalska.

Zwróciła uwagę, że sytuacja zawodowa rodziców wpływa na to, czy decydują się na większą liczbę dzieci. "To pierwsze dziecko rodzi się zwykle niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, natomiast przy drugim już uważnie kalkulujemy i nie chcemy, żeby pogorszył się standard życia" - mówiła szefowa MRPiPS.

Jej zdaniem elastycznie formy zatrudnienia, które pozwalają godzić role zawodowe z rodzinnymi, wciąż są zbyt rzadko wykorzystywane w Polsce. "Model zatrudnienia nie na pełen etat to byłoby coś, co świetnie pozwoliłoby nam godzić jedno z drugim. Żeby jeszcze z tego pół etatu można było utrzymać spokojnie rodzinę" - zaznaczyła Rafalska.

Joanna Kotzian z HRK zwróciła uwagę, że na portalu rodzinaipraca.gov.pl można znaleźć ok. 60 propozycji, które pomogą godzić role zawodowe z rodzinnymi. Chodzi m.in. o takie rozwiązania jak: żłobek czy przedszkole przy zakładzie pracy, dofinansowanie pasji pracowników, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, organizacja półkolonii i kolonii, rekompensowanie nadgodzin dniami wolnymi oraz telepraca.

Ekspertka podkreśliła, że oprócz propozycji na platformie pracodawcy dowiedzą się m.in., z jakimi kosztami wiąże się wprowadzenie niektórych rozwiązań i do kogo mogą być one kierowane. "Np. skrócenie tygodnia pracy może być kierowane nie tylko do rodziców, ale też do osób, które kończą studnia podyplomowe. Skrócenie tygodnia pracy jest też cenione przez osoby, które pracują z dala od domu" - wyjaśniała.

Kotzian podkreśliła, że niektóre pomysły na godzenie ról zawodowych z rodzinnymi nie zawsze muszą wiązać się z dużymi kosztami dla pracodawców. "Można postawić stojak na rowery, można wprowadzić elastyczny czas pracy i wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników" - argumentowała.

Zaznaczyła, że na portalu znajdziemy też porady związane z prawem pracy, np. czy można pracować podczas urlopu wychowawczego. Na stronie - kontynuowała - można też wypełnić test i sprawdzić balans pomiędzy naszym życiem zawodowym a prywatnym.

Z kolei Justyna Kryczka z MRPiPS zwróciła uwagę, że w ostatnich latach na polskim rynku pracy doszło do zmian. "Więcej kobiet jest aktywnych zawodowo, ale też spędzamy w pracy więcej czasu. Przeciętny Polak spędza w pracy 40 godz. i 40 min, czyli 3,5 godz. więcej niż przeciętny Europejczyk" - mówiła.

Przytoczyła dane Eurostatu, z których wynika, że z trudnościami godzenia życia zawodowego i osobistego boryka się znaczna część osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. "Takie osoby są aż trzykrotnie bardziej narażone na zaburzenia depresyjne, ale też zmniejsza się ich potencjał. Taka osoba 12-krotnie częściej wypala się zawodowo" - wyjaśniała.

Kryczka przypomniała, że według danych GUS ok. 10 proc. osób zatrudnionych na pełen etat korzysta z elastycznego czasu pracy. "Ok. 5 proc. pracuje w domu np. w postaci telepracy. jedna trzecia z nas ma możliwość decydowania o tym, o której zaczyna i kończy pracę. Co ciekawe, więcej mężczyzn niż kobiet korzysta z tego rozwiązania" - zauważyła.

Zdaniem specjalistki z MRPiPS pracodawcy często nie posiadają wiedzy, jak godzić życie rodzinne z zawodowym swoich pracowników. "Nie wiedzą też, z jakimi korzyściami to się wiąże. (...) Co więcej, część pracowników również nie jest świadoma tego, jakiego rodzaju rozwiązania są dozwolone. Nie inicjują tych zmian w firmach" - powiedziała.