Tylko 44,8 proc. ośrodków pomocy społecznej realizuje wywiady środowiskowe z rodzinami w formie elektronicznej. A i te narzekają na funkcjonalność systemu.
Od września ubiegłego roku pracownicy socjalni mają możliwość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznej. Jednak na razie większość preferuje tradycyjny sposób ich wypełniania. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że e-wywiady są przeprowadzane w 44,8 proc. ośrodków pomocy społecznej (OPS). Dlatego resort w specjalnym piśmie wysłanym do jednostek zachęca do ich stosowania, wskazując na korzyści z tym związane oraz nowe oprogramowanie, które ułatwia ich sporządzanie.
Z rezerwą do tabletów
Rodzinny wywiad środowiskowy służy ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób starających się o wsparcie z systemu pomocy społecznej. Jest też wykorzystywany do weryfikowania uprawnień do innych świadczeń, np. przysługujących za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz zgłoszeń o marnotrawieniu 500 zł na dziecko. Druk tego kwestionariusza jest określony przepisami rozporządzenia ministra rodziny i przez długi czas jego wypełnianie było możliwe tylko na papierze. Potem zebrane w wywiadzie dane są ręcznie wprowadzane do systemu dziedzinowego (SD) służącego do obsługi pomocy społecznej.
Ta sytuacja zmieniła się we wrześniu 2016 r., kiedy pojawiła się możliwość przeprowadzania e-wywiadów. Do tego celu miały służyć terminale mobilne, które zostały wszystkim OPS bezpłatnie przekazane przez ministerstwo w ramach realizacji projektu Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego (ich przyjęcia odmówiło 51 jednostek).
– Otrzymaliśmy dwa terminale, które są na bieżąco użytkowane. Początkowo pracownicy socjalni podchodzili z rezerwą do e-wywiadów, a nawet z obawą o bezpieczeństwo sprzętu w trakcie wizyt w terenie, ale teraz są z tego rozwiązania zadowoleni – mówi Jarosław Borowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
Tablety są wykorzystywane również w Świdniku, we Wrześni i w Bochni.
– Wiele zależy od osobowości pracownika i tego, na ile chce wykorzystywać nowe technologie w pracy. Dlatego jeśli woli papierową formę wywiadu, to może dalej w ten sposób go przeprowadzać – podkreśla Norbert Paprota, dyrektor MOPS w Bochni.
Oszczędność czasu
Wiele OPS, które do tej pory nie stosowały terminali, zwraca uwagę, że było to spowodowane ich słabą funkcjonalnością.
– Oprogramowanie tabletów nie jest kompatybilne z SD. W efekcie dane z terminalu nie są automatycznie do niego przekazywane. Były też problemy z tym, aby na tablet trafiły informacje dotyczące danej rodziny, które znajdują się już w systemie – wskazuje Sławomir Pietrucha, kierownik działu realizacji pomocy, analiz i informatyki MOPS w Ostródzie.
Danuta Bojarska, dyrektor MOPS w Stargardzie, również zwraca uwagę, że stosowanie tabletów z takim oprogramowaniem było pozornym ułatwieniem. Dlatego pracownicy po pierwszych wywiadach przeprowadzonych za ich pomocą wrócili do formy papierowej, skoro musieli i tak ręcznie wprowadzać dane do systemu.
Ten problem został dostrzeżony przez resort rodziny, który w piśmie skierowanym do dyrektorów OPS w całej Polsce informuje, że przygotowane zostało nowe oprogramowanie do obsługi rejestracji wywiadu (MSD). Umożliwia ono przekazywanie danych wprost z terminalu do SD oraz odwrotnie. Jednocześnie ministerstwo zachęca ośrodki, aby w większym stopniu przeprowadzały e-wywiady i wskazuje na wymierne korzyści z tym związane, takie jak oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo danych (wywiad papierowy jest bardziej dostępny dla osób trzecich) oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędu, które jest większe, gdy wywiad jest przepisywany ręcznie do SD.
– Faktycznie po tych zmianach przeprowadzanie e-wywiadów może być znacznym ułatwieniem w pracy, zwłaszcza że nowe oprogramowanie może być instalowane nie tylko na otrzymanych tabletach, ale też na innych urządzeniach – mówi Sławomir Pietrucha.
Jest to o tyle istotne, że ośrodki dysponują ograniczoną liczbą terminali przekazanych przez MRPiPS. Na przykład OPS w Wrześni dysponuje dwoma tabletami na 24 pracowników socjalnych, a MOPS w Bochni na 15 pracowników. To oznacza, że jeśli jednostki chcą zwiększać liczbę wywiadów przeprowadzanych elektronicznie, muszą kupić urządzenia z własnych środków.
3,5 tys. terminali mobilnych w ramach projektu Emp@tia otrzymały od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ośrodki pomocy społecznej
5,1 mln zł kosztował ich zakup