Zniesienie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych może naruszać prawa pracownicze – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Od 1 września 2017 r. obydwa podmioty zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie funkcjonował obok Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zmiany będą miały duży wpływ na zatrudnienie w tych instytucjach. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi w terminie miesiąca od dnia otrzymania propozycji pracy pracownicy likwidowanych agencji muszą zdecydować, czy akceptują przedstawione warunki.