Konsultacje dotyczą programu „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r. Jego wdrożenie odbywa się etapami: na razie rodziny mogą korzystać m.in. z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, gdy dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, oraz ze wsparcia asystenta rodziny. Kolejne formy pomocy będą wchodzić w życie od 1 lipca oraz od 1 stycznia 2018 r.
– Wymagają one zmiany szeregu ustaw m.in. o pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy czy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, dlatego konsultacje są tak szerokie – mówiła podczas konferencji Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodała, że duże zainteresowanie budzi propozycja mieszkań chronionych. Mają się one dzielić na dwa typy: treningowe, które będą pomagać w nabywaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania, oraz wspomagające, przeznaczone dla osób wymagających pomocy w codziennym życiu. W tym roku na tworzenie mieszkań chronionych ma być przeznaczonych 12 mln zł. Z odrębnej puli Funduszu Pracy będą finansowane instrumenty wspierające aktywność zawodową osób, których członek rodziny jest niepełnosprawny. Wśród nich będą preferencje w zakładaniu działalności gospodarczej oraz wsparcie elastycznych form zatrudnienia, takich jak telepraca.
Resort pracuje też nad wsparciem rodziców potrzebujących dziennej opieki dla dorosłych dzieci z autyzmem.
– Szukamy możliwości, aby stworzyć im korzystniejsze warunki pobytu w środowiskowych domach samopomocy – podkreślała minister Rafalska.
Natomiast ze zmianami dotyczącymi świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują niższe wsparcie niż rodzice dzieci z dysfunkcjami, resort czeka na efekty prac rządowego zespołu ds. zmian w systemie orzecznictwa. Dopiero gdy przedstawi on swoje propozycje związane z orzekaniem w zakresie niesamodzielności, możliwe będzie zmodyfikowanie zasad pomocy finansowej dla opiekunów.