14 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową, 84 proc. nie planuje opuszczenia kraju. Najczęstszym kierunkiem wyjazdu jest Wielka Brytania - wynika z wynika z raportu "Migracje zarobkowe Polaków VI", przygotowanego przez Work Service.

Z raportu wynika, że 14 proc. Polaków rozważa wyjazd z kraju (spadek w porównaniu do poprzedniego badania o 5 pkt. proc.), czyli o ponad 2,8 mln osób. Najwięcej naszych rodaków chce opuścić kraj na ok. 3 miesiące – taką deklarację złożyło 29 proc. ankietowanych spośród tych, którzy myślą o emigracji.

Jak podkreślono w badaniu, grupą wiekową najbardziej skłonną do wyjazdu są osoby młode między 18 a 24 rokiem życia - stanowią oni 40 proc. wszystkich planujących emigrację. "Niezmiennie głównym powodem emigracji są wyższe zarobki, a Polacy najchętniej wyjadą na ok. 3 miesiące, co wiąże się z pracą sezonową" - zaznaczono.

Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service zwrócił uwagę, że powoli zbliża się okres pracy sezonowej i Polacy chętniej wjeżdżają za granicę. "Wyjazd w okresie wakacyjnym pozwala w krótkim czasie uzyskać dochody kilkakrotnie wyższe niż w analogicznym czasie w Polsce. Stąd też wzrost zainteresowania wyjazdem z kraju w porównaniu z badaniem przeprowadzonym pół roku temu, emigrację deklarowało wtedy 12 proc. Polaków" – ocenił.

Z badania wynika, że o wyjeździe myślą przede wszystkim ci, którzy nie mają wyższego wykształcenia (84 proc.). Wśród nich najwięcej jest Polaków po szkole średniej - 37 proc. Do emigracji przekonane są głównie osoby żyjące na wsi oraz w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców – stanowią 60 proc. wszystkich deklarujących chęć wyjazdu z kraju. Z kolei 59 proc. potencjalnych emigrantów to osoby posiadające zatrudnienie. Najwięcej Polaków myślących o opuszczeniu kraju mieszka w północnej jego części.

Wciąż najważniejszym czynnikiem skłaniającym Polaków do emigracji - czytamy w raporcie - są wyższe zarobki, deklaruje to 70 proc. badanych. Na drugim miejscu jest wyższy standard życia (40 proc.). Jako powód wyjazdu badani wskazywali także na korzystniejszy systemu podatkowy (26 proc.) i bezpieczniejsze położenie geograficzne danego kraju (15 proc.).

W badaniu zwrócono uwagę, że niezmiennie najważniejszym powodem zniechęcającym do wyjazdu z kraju jest przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce (72 proc.). Z kolei 35 proc. ankietowanych nie decyduje się na emigrację z powodu atrakcyjnej pracy.

Badanie zrealizowano w okresie od 27 marca do 2 kwietnia 2017 na próbie N=662 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.