W styczniu organizacje pracodawców wystąpią do resortu pracy o zmianę przepisu nakładającego na firmy obowiązek zatrudniania osób przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Tak jak napisaliśmy wczoraj, od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego pracownika, pracodawca będzie musiał wyznaczyć podwładnych odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz ochronę przeciwpożarową. Ci ostatni muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z art. 2091 par. 1 pkt 2 znowelizowanego kodeksu pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1460).
Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego proponowane rozwiązanie jest nie do przyjęcia.
- To absurd, żeby firma zatrudniająca np. tylko ucznia miała dodatkowo, zatrudnić pracownika, który ma uprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej albo opłacała mu szkolenie przeciwpożarowe - mówi Jerzy Bartnik.
Także zdaniem Grażyny Spytek-Bandurskiej z PKPP Lewiatan proponowana regulacja jest dla firm niekorzystna.
- Chcemy w styczniu złożyć do resortu pracy wniosek o zmianę tego przepisu. Zrobimy to m.in. ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i innymi pracodawcami - mówi Grażyna Spytek-Bandurska.
Dodaje, że nie powinien on dotyczyć małych firm i być bardziej elastyczny.
- Nie musi to być przecież umowa o pracę. Może być np. umowa zlecenia. Powinno też być dopuszczalne powierzenie zadań wyspecjalizowanej firmie, czy rozłożenie przez kilku pracodawców kosztów związanych z przeszkoleniem i zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową - mówi Grażyna Spytek-Bandurska.
Zdaniem Agnieszki Durlik-Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej proponowane rozwiązanie jest niejasne. Zgodnie z nim działania firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 par. 2 kodeksu pracy).
- W praktyce firmy nie będą wiedziały, jak pogodzić obowiązek zatrudniania osoby przeszkolonej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z treścią par. 2 - mówi Agnieszka Durlik-Khouri.