Świadczenie uzyskiwane przez bezrobotnego, który uczestniczy w stażu finansowanym ze środków UE, będzie wliczało się do kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz 500 zł na pierwsze dziecko.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). Jedna z proponowanych w nim zmian dotyczy grupy dochodów nieopodatkowanych, które są uwzględniane przy weryfikowaniu tego, czy rodzina spełnia kryterium do otrzymywania zasiłku na dzieci. Ich katalog ma zostać od 1 sierpnia br. (kiedy będzie można składać wnioski na nowy okres wypłaty świadczeń) rozszerzony o zasiłki lub stypendia dla bezrobotnych pokrywane ze środków UE. Co do zasady jest bowiem tak, że osobie bezrobotnej, która jest skierowana przez powiatowy urząd pracy na staż, przysługuje miesięczne stypendium, pokrywane z pieniędzy Funduszu Pracy (FP). W związku z tym, że jest od niego odprowadzany podatek, to jego kwota stanowi dochód rodziny i jest wliczana do kryterium.
Jednak inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy bezrobotny rodzic odbywa staż w ramach realizacji unijnego projektu. Kwota stypendium jest wówczas pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to świadczenie zwolnione z podatku. Jednocześnie w związku z tym, że takie stypendium nie było do tej pory wymienione wśród dochodów nieopodatkowanych, gminy nie miały podstaw do tego, aby brać je pod uwagę przy sprawdzaniu kryterium.
Natomiast po zmianie przepisów unijne stypendium też będzie traktowane jako dochód
– Jest to sprawiedliwie rozwiązanie, bo skoro stypendium stażowe liczy się do kryterium, to powinno tak być w przypadku wszystkich rodziców – mówi Sebastian Gajdzik, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
Ponadto świadczenie dla bezrobotnego ze środków UE będzie uznawane za dochód nieopodatkowany również przy ubieganiu się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz o 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie. Wynika to stąd, że w tych dwóch formach wsparcia obowiązuje ten sam katalog dochodów, który jest stosowany w zasiłkach na dziecko.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy