W czwartek Sejm ma rozpocząć prace nad prezydenckim projektem ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość RP.

"Ustawa ma zasadniczo cel honorowy. Zapisuje obowiązek troski i opieki organów państwa wobec weteranów. Ma uhonorować tych, którzy walczyli o niepodległość w warunkach bojowych, to odróżnia ją od ustawy o kombatantach, obejmującej także osoby, które nie walczyły, ale na przykład były więzione" - powiedział w środę PAP szef BBN.

Przypomniał, że pomysł powołania korpusu weteranów nawiązuje do koncepcji Józefa Piłsudskiego, "który uważał, że weterani są potrzebni, by budować tożsamość wojska".

Stasiak dodał, że obecnie cel pozostaje ten sam. "Wojsko to nie najemnicy; policja to nie prywatna firma ochroniarska. Formacjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo potrzebny jest żywy przykład" - powiedział.

Zaznaczył, że przewidywane w ustawie pomoc medyczna, dodatek finansowy czy zasiłek na pochówek nie będą miały większych skutków finansowych, ponieważ świadczenia te większości weteranów przysługują już na mocy ustawy o kombatantach. Zaznaczył, że przyjęcie ustawy o weteranach od lat postulowały organizacje byłych żołnierzy AK, powstańców, weteranów września'39 i Kapituła Orderu Virtuti Militari, te środowiska też uznały za oczywisty patronat prezydenta.

Nad projektem ustawy o weteranach - która dotyczyłaby poszkodowanych na służbie, w tym w misjach zagranicznych - pracuje także MON. Stasiak podkreślił, że w myśl prezydenckiego przedłożenia miejsce w korpusie weteranów przysługiwałoby nie tylko weteranom II wojny światowej i powojennego ruchu oporu, ale także osobom odznaczonym Krzyżem Wojskowym - a więc także kombatantom z Iraku i Afganistanu.

Ponownie zapewnił, że projekt nie zmierza do odebrania komukolwiek uprawnień posiadanych z mocy ustawy o kombatantach. Podkreślił, że ma on objąć także weteranów armii Berlinga, wyłączeni natomiast będą oficerowie polityczni, żołnierze Informacji Wojskowej i organów bezpieczeństwa. Według szacunków ustawa o korpusie weteranów obejmie ok. 70 tys. osób.

Weteranom ma przysługiwać 200 zł miesięcznego dodatku (podwyższanego z waloryzacją rent i emerytur), prawo do korzystania poza kolejnością z opieki zdrowotnej oraz zasiłek pogrzebowy. Żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych mieliby obowiązek oddawać honory weteranom noszącym w widocznym miejscu specjalną odznakę.

W skład korpusu weteranów weszłyby osoby, które "brały udział w walkach o niepodległość lub ustalenie granic Państwa Polskiego do 8 maja 1945 r." oraz "po 8 maja 1945 r. brały udział w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych".