Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, powołała wczoraj Radę Edukacji Narodowej. Rada ma się spotykać nie rzadziej niż co trzy miesiące. Narpierw zajmie się założeniami do reformy programowej, a następnie statusem nauczycieli i zmianami w Karcie Nauczyciela. Ma ona wypracować kierunki zmian w oświacie tak, aby były one akceptowane przez wszystkie siły polityczne.

- Dzięki temu stworzymy szansę kontynuowania rozpoczętych reform także przez następne rządy - podkreśla Katarzyna Hall.

Minister zapewnia, że środki na utrzymanie rady są zarezerwowane w budżecie resortu. Jej członkowie będą mieli m.in. zwracane koszty podróży na posiedzenia. Członkami rady zostało ośmiu byłych wiceministrów edukacji, m.in. profesor Andrzej Janowski (z rządu Tadeusza Mazowieckiego), profesor Tadeusz Pilch (Waldemara Pawlaka), Irena Dzierzgowska (Jerzego Buzka). Wśród nich nie ma jednak osób będących obecnie posłami.