Od 1 marca 2008 r. Polacy nie muszą już ubiegać się o wizę do Kanady. Generalna zasada stanowi, że wyjeżdżając do tego kraju w celach turystycznych, nie można podejmować pracy.
Zniesienie od początku tego miesiąca obowiązku wizowego dotyczącego pobytu czasowego nie daje osobom podróżującym do Kanady automatycznej gwarancji wjazdu na teren tego kraju. Osoby odwiedzające Kanadę w dalszym ciągu muszą spełniać warunki związane z wjazdem na teren kraju. Warto pamiętać, że ci, którzy w przeszłości byli deportowani z Kanady, a także osoby karane tam nie wjadą.

Zezwolenie na pracę

W Kanadzie zaczyna brakować pracowników, w związku z tym wykwalifikowani i wykształceni Polacy nie powinni mieć problemów z podjęciem pracy w tym kraju. Najbardziej poszukiwani są pracownicy w takich branżach, jak: budownictwo, analityka medyczna, transport i logistyka. Wyjeżdżając do Kanady w celach turystycznych, nie można jednak podejmować tam pracy. Taka jest generalna zasada. Nie jest to jednak kategorycznie zabronione.
Jeśli Polak podczas pobytu w Kanadzie uzna, że chciałby się tam osiedlić i podjąć pracę, powinien przede wszystkim uzyskać zezwolenie na pobyt, a także zezwolenie na pracę. Warto jednak pamiętać, że mimo braku konieczności uzyskiwania wizy wjazdowej do Kanady, trzeba posiadać zezwolenie na pracę. Praca bez tego dokumentu jest nielegalna. O taki dokument muszą występować osoby, które zamierzają pracować w Kanadzie dłużej niż sześć miesięcy. Jeśli chcą zamieszkać w Kanadzie na stałe, muszą posiadać zezwolenia: na pracę, naukę lub pobyt stały.

Jak się ubiegać

Zezwolenie na pracę Work Permit można otrzymać w Sekcji Wizowej w Warszawie nawet w ciągu jednego dnia. Można je też uzyskać także na miejscu w Kanadzie. Jeśli Polak posiada ofertę od pracodawcy, udaje się z nią (albo jego przyszły pracodawca) do urzędu pracy w okręgu przyszłego zatrudnienia. Tam uzyska oficjalne zezwolenie na angaż niezbędne do podjęcia pracy przez obcokrajowca. Pozytywna odpowiedź urzędu trafi do dwóch miejsc: do przyszłego pracodawcy oraz do siedziby Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie, gdzie ostatecznie zostaną zweryfikowane dokumenty aplikacyjne kandydata. Ostatnim krokiem jest zgoda urzędu imigracyjnego na pracę w Kanadzie.
Zgoda przyznawana jest na ogół na rok i tylko do konkretnego pracodawcy. Zdarza się, że, pracodawca występuje z prośbą o pozwolenie na zatrudnienie na dłuższy okres. Urząd imigracyjny zgodę taką wyrazi, jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań. Cała procedura legislacyjno-administracyjna trwa maksymalnie pół roku.

Pomocna znajomość języka

Kanada jest krajem angielsko- i francuskojęzycznym. Właściwie bardzo dobra znajomość języka przy zatrudnieniu nie jest wymagana, choć pracodawcy, mając do wyboru kilku kandydatów, zatrudnią nie tylko tego, który ma odpowiednie doświadczenie zawodowe, ale tego, który zrozumie jego polecenia.
Oczywiście, przed wyjazdem do Kanady warto u tłumacza przysięgłego przetłumaczyć wszystkie dokumenty poświadczające zdobyte w danym zawodzie umiejętności. W trakcie starań o pracę, może mieć to kluczowe znaczenie.
INFORMACJE O PRACY W AMBASADZIE KANADYJSKIEJ
Osoby zainteresowane imigracją do Kanady oraz wyjazdem do pracy w tym kraju mogą uzyskać wszelkie informacje (bezpłatnie) na ten temat w Sekcji Wizowej Ambasady Kanady na ul. Pięknej 2/8. Takie sesje prowadzone są zazwyczaj o godzinie 14.30. Najbliższe planowane są na 28 marca, 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 30 maja, 13 czerwca, 27 czerwca.