Celem uchwalonej przed dwoma laty ustawy miało być powstanie w ciągu 8 lat 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych i 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach. "Jednak program znacząco odbiega od zakładanych efektów" - powiedział sprawozdawca komisji Krzysztof Gadowski (PO).

W 2007 roku zakładano, że powstanie 5,5 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych - powstało 2 tys. 564. Zakładano, że powstanie 3 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych - powstało 170. Podobnie w 2008. Stąd konieczność nowelizacji ustawy.

Projekt przewiduje zwiększenie dofinansowania tworzenia lokali socjalnych z 20-40 proc. obecnie do 30-50 proc. w przyszłości. Wprowadza także możliwość refinansowania w ramach programu kosztów zakupu przez gminę lokalu, jeżeli zostało to uczynione przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wsparcie. Zrezygnowano natomiast z możliwości wliczania kosztów uzbrojenia terenu do kosztów przedsięwzięcia.

Gminy mogą także korzystać z preferencyjnych kredytów krajowego funduszu mieszkaniowego. Oprocentowanie tego kredytu wynosi 1 proc., a jego spłata została wydłużona do 15 lat.

W trakcie debaty Tadeusz Arkit (PO) zwrócił uwagę, że coraz mniej gmin ubiega się o dofinansowanie do tworzenia lokali socjalnych i noclegowni. Ma temu - jego zdaniem - zapobiec nowelizacja ustawy.

Jerzy Rębek (PiS) zwracał uwagę na błędy w ustawie. Jego zdaniem przepis dotyczący pomocy finansowej do wysokości 50 proc. kosztów budowy lokali jest martwy, gdyż - zgodnie z innym przepisem tej ustawy - pomoc nie może przekroczyć 1/3 kosztów. Rębek opowiedział się także za dofinansowaniem do uzbrojenia terenu pod budynek.

Witold Klepacz (Lewica) podkreślał, że "korekta programu" jest niezbędna ze względu na "deficyt tego typu lokali". Zwrócił też uwagę, że obecnie ze względu na mróz tego typu placówki są przepełnione.

Leszek Deptuła (PSL) wskazywał na potrzebę utworzenia większej liczby lokali socjalnych i noclegowni na wsiach. "W środowiskach wiejskich budowa noclegowni nie przebiega w takim tempie jak w miastach" - powiedział.

Projekt trafił ponownie do komisji, gdyż zgłoszono do niego poprawki. Pracują nad nim komisje: Infrastruktury; Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.