Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło, według GUS, 4181,49 zł brutto.