Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przyznało dotacje w ramach tegorocznej edycji programu Senior+. Dzięki budżetowemu dofinansowaniu liczba placówek dla starszych osób wzrośnie w tym roku do 258.
Realizowany od 2015 r. program przewiduje, że gminy i powiaty mogą się ubiegać o pieniądze w dwóch konkursowych modułach. W pierwszym na zakładanie Dziennych Domów „Senior+”, a od tego roku również Klubów „Senior+”. Na ten cel samorządy mogły otrzymać odpowiednio do 300 tys. zł i 150 tys. zł. Z kolei w drugim module o dotacje do bieżących kosztów utrzymania – w wysokości do 300 zł miesięcznie na osobę – wnioskowały już istniejące placówki. W tym roku do podziału było 30 mln zł, z czego ostatecznie 19,9 mln zł resort rodziny przeznaczył na dofinansowanie powstania nowych domów i klubów, a 8,4 mln zł na wsparcie tych działających. Dzięki temu w tym roku uruchomionych zostanie 131 nowych placówek, w tym 35 dziennych domów „Senior+” i 96 klubów „Senior+”. Łącznie będą one liczyć ponad 3,3 tys. miejsc Najwięcej instytucji powstanie w woj. wielkopolskim i mazowieckim – po 13 i w małopolskim – 11. Natomiast w module drugim dofinansowanie uzyskało 124 Dziennych Domów „Senior+”.
W tym roku konkurs cieszył się o wiele większym zainteresowaniem ze strony samorządów niż w 2016 r. Jest to związane przede wszystkim z wcześniejszym jego ogłoszeniem, co jest szczególnie istotne w przypadku inwestycji w nowe placówki. Budżetowa dotacja musi być bowiem wydana do końca roku. Tym samym nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy w rozstrzygniętym dopiero we wrześniu konkursie dofinansowanie otrzymało 49 samorządów. Ostatecznie powstało wtedy 28 placówek, bo pozostałe jednostki zrezygnowały z dotacji i uruchamiania placówki.
Zarówno domy, jak i kluby „Senior+” są przeznaczone dla osób powyżej 60. roku życia, które już nie pracują. Mogą w nich spędzać wolny czas oraz korzystać z różnego typu usług, np. sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rehabilitacyjnych czy terapii zajęciowej. Co do zasady pobyt w placówce jest płatny, a wysokość opłat ustala samorząd.