Zakładanie i prowadzenie żłobków oraz klubów dziecięcych będzie objęte mniej rygorystycznymi przepisami. Ułatwienia czekają posiadaczy karty dużej rodziny.
Będzie coraz mniej luk w przepisach związanych z ubieganiem się o pomoc finansową na dzieci. Ich likwidowanie przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Chodzi o uszczelnienie regulacji związanych z ustalaniem sytuacji dochodowej na potrzeby przyznawania zasiłku rodzinnego czy świadczenia wychowawczego.
Osoby, które prowadzą własną firmę i rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtem nie będą już w oświadczeniu deklarować wysokości osiąganego dochodu. Zamiast tego obowiązywać będzie taka sama dla wszystkich kwota, której wysokość będzie co roku ogłaszać resort na podstawie badania przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ponadto rodzice nie będą już mogli dopasowywać swojego dochodu, tak aby spełniać kryterium do uzyskania 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie. Sytuacja, w której rozwiązali i w ciągu trzech miesięcy nawiązali stosunek pracy z tym samym pracodawcą (ale z niższym wynagrodzeniem), nie będzie już traktowana jako utrata dochodu.