Podpisali je we wtorek: dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Pomiankiewicz i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz.

Przewiduje ono m.in. nieodpłatne zatrudnianie skazanych przy pracach publicznych przez straż pożarną, pomoc więźniów przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof lub podczas długotrwałych akcji straży i umożliwienie studentom szkół pożarniczych odbywania praktyk w jednostkach służby więziennej.

Na podstawie porozumienia strażacy i służby więzienne będą wspólnie organizować kursy, szkolenia i ćwiczenia związane z pożarnictwem, klęskami żywiołowymi i udzielaniem pierwszej pomocy. Będą też wspólnie promować ratownictwo i naukę pierwszej pomocy.

Obydwie służby będą też udostępniały sobie nawzajem obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe i gospodarstwa pomocnicze.