W piśmie do premiera Donalda Tuska, RPO zwrócił się o informację nt. planowanych działań rządu w tej sprawie. Zaznaczył, że od roku 2007 emigracja Polaków przestała rosnąć, a nasilają się migracje powrotne.

Dlatego apeluje o zwiększenie skuteczności działania urzędów pracy w rozwiązywaniu problemów znalezienia pracy osobom powracającym na polski rynek pracy. "Potrzebna wydaje się rozbudowa systemu doradztwa, związanego z podjęciem własnej działalności gospodarczej" - napisał RPO.

W jego ocenie "niezbędne jest także nasilenie aktywności służb publicznych w dziedzinie udzielania pomocy na ponowne osiedlenie się rodzinom, powracającym z migracji zarobkowej".

RPO uważa za pożądane "upowszechnienie dobrych doświadczeń niektórych regionów w promocji lokalnych i regionalnych inicjatyw, zwłaszcza inwestycji, zwiększających możliwości rozwoju kariery zawodowej i wspierających rozwój przedsiębiorczości".

Po przystąpieniu Polski do UE, w celach zarobkowych za granicę wyjechało od 1,5 do 2 mln osób. Najczęściej wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec. Eksperci szacują, że w ciągu kilku lat może do Polski wrócić nawet pół miliona emigrantów.

Od listopada istnieje program informacyjny "Masz PLan na powrót?", który ma ułatwić emigrantom powrót do Polski.