Rodzina wielodzietna w Polsce może liczyć między innymi na dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia z programu 500 plus.

Groźba katastrofy demograficznej skłania kolejne rządy do wprowadzania nowych świadczeń i ułatwień dla rodzin z dziećmi. W efekcie rodzina wielodzietna w Polsce może w liczyć na kilka rodzajów państwowej pomocy, nie tylko w formie pieniężnej. Na jakie świadczenia może liczyć biedna rodzina w Polsce>>

Zasiłek rodzinny. Przede wszystkim, jeśli jest to rodzina o niskich dochodach, może starać się o wsparcie w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny, przyznawany na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie do 31 października 2017 roku wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Rodzina, której przyznano świadczenie, może ubiegać się też o siedem różnego rodzaju dodatków, w tym o dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przysługuje on na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, a jego wysokość wynosi 95 zł miesięcznie. Ponadto rodzina może otrzymać jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (wynosi 1000 zł), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (wynosi 400 zł miesięcznie) czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wynosi 100 zł na dziecko).

Program 500 plus. Niezależnie od dochodów rodzina wielodzietna może liczyć na świadczenie z programu 500 plus - 500 złotych przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. A jeśli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc jest przekazywana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Dziurawa Rodzina 500 plus. Oto najczęściej wykorzystywane "sztuczki">>

Karta Dużej Rodziny. Bez względu na dochód wielodzietna rodzina może także wystąpić o wydanie Karty Dużej Rodziny. Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli kontynuują naukę. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Prawo do dokumentu mają rodzice, którzy wychowują co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy uczą się w szkole lub studiują). Ograniczenia wiekowe przy KDR nie obowiązują, jeśli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Przy czym teraz kryteria wiekowe dzieci muszą być spełnione w momencie składania wniosku o Kartę. MRPiPS zamierza jednak zmienić grupę rodzin uprawnionych do karty i przyznać ją wszystkim osobom, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci>>

Z Kartą Dużej Rodziny można liczyć na wiele zniżek i i dodatkowych profitów zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Tak więc rodzina ma możliwość tańszego korzystania z instytucji sportowych czy kulturalnych, ale też może liczyć na tańsze zakupy w prywatnych sklepach. Na jakie zniżki można liczyć, dowiesz się tutaj>>

Ponadto rodzina, która ma kartę, może uzyskać od gminy ulgę w opłatach za odbiór odpadów, czyli zwolnienie w całości lub części z ponoszenia kosztów wywozu śmieci. Jest to jednak indywidualna decyzja każdego samorządu>>

Ulga prorodzinna. Rodzice mogą również skorzystać z podatkowej ulgi prorodzinnej, która przysługuje zarówno na dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie, jeśli otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że uczą się lub studiują, a w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów (poza rentą rodzinną) wyższych niż 3089 zł. 1000 zł i program 500 plus, czyli na jaką pomoc może liczyć samotna matka w Polsce>>

Wielodzietna rodzina może więc skorzystać z ulgi, jeśli dochód nie przekracza kwoty 56 tys. zł. Natomiast odliczyć może:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowywanie jednego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci.

Więcej o uldze prorodzinnej przeczytasz tutaj>>