Rodzina wielodzietna w Polsce może liczyć między innymi na dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia z programu 500 plus.

Groźba katastrofy demograficznej skłania kolejne rządy do wprowadzania nowych świadczeń i ułatwień dla rodzin z dziećmi. W efekcie rodzina wielodzietna w Polsce może w liczyć na kilka rodzajów państwowej pomocy, nie tylko w formie pieniężnej. Na jakie świadczenia może liczyć biedna rodzina w Polsce>>

Zasiłek rodzinny. Przede wszystkim, jeśli jest to rodzina o niskich dochodach, może starać się o wsparcie w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny, przyznawany na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie do 31 października 2017 roku wynosi: