W marcu wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" objętych było ponad 3,9 mln dzieci, czyli 56,6 proc. wszystkich dzieci w Polsce - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według danych resortu, łącznie (od 1 kwietnia 2016 r.) do wszystkich rodzin z programu "Rodzina 500 plus" trafiły ok. 23 mld zł. "Na ten cel wydatkowano 23 mld 636 mln zł. W tym znaczna część środków to są środki na koszty obsługi, które wynoszą niemalże 400 mln zł. A dokładnie 399 mln" - wyjaśniała w środę na konferencji prasowej minister rodziny Elżbieta Rafalska. Rząd zakłada, że w samym 2017 roku na program wydane zostaną 23 mld zł.

Zaznaczyła, że świadczeniem wychowawczym objęto prawie 2,6 mln rodzin. Minister zwróciła uwagę, że z programu "500 plus" najczęściej korzystają rodziny z dwójką dzieci (58 proc., czyli 1,49 mln). Dalej są rodziny z jednym dzieckiem (28 proc., 725 tys.) i wielodzietne (14 proc., 374,4 tys.).

Rafalska poinformowała, że ze świadczenia korzysta ponad 126 tys. rodzin, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. "Musimy pamiętać, że oprócz świadczenia +500 plus+ są również dodatki wychowawcze wypłacane w ramach pieczy zastępczej. One wyniosły 283 mln" - powiedziała. Zaznaczyła, że na obsługę dodatku przeznaczono 2 mln 700 tys. zł.

Według minister, dane GUS potwierdzają, że program przyczynia się do wzrostu gospodarczego. "Program ma swój udział w dobrej kondycji polskiej gospodarki. Chociaż ten wpływ jest przez ekspertów różnie szacowany - od 0,2 do 0,3, czy 0,4 pkt. proc. PKB. Na pewno ta tendencja wzrostowa jeszcze się utrzyma" - przewidywała minister.

"Cieszymy się, że pieniądze z programu 500 plus+ są wydatkowane na dzieci. Wskazują na to wzrosty sprzedaży i wydatków na: odzież, obuwie, tekstylia, sprzęt AGD-RTV i wydatki związane z edukacją" - dodała.

Z kolei wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że program "500 plus" wpłynął na wzrost dzietności i zmniejszenie ubóstwa. "Mamy dobre dane, zwłaszcza z końcówki ubiegłego roku i ze stycznia, jeśli chodzi o liczbę urodzeń" - mówił.

Jak poinformował, ministerstwo pracuje nad projektem ustawy, który wprowadza "drobne korekty" w świadczeniach rodzinnych. "Ten projekt ustawy w tym tygodniu może zostać wysłany do konsultacji zewnętrznych. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, ten projekt ustawy realizuje drobne korekty uściślenia, jeżeli chodzi o program +500 plus+, o świadczenia rodzinne. Zawiera też zmiany związane z kartą dużej rodziny, opieką nad najmłodszych dzieckiem. Będziemy go bardzo solidnie konsultować. Chcemy, żeby wszystkie podmioty w tych konsultacjach uczestniczyły" - podkreślił.

Zapewniał, że założenia programu "Rodzina 500 plus" pozostaną bez zmian. "500 zł netto na dziecko do 18 roku życia, kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego na drugie dziecko" - wyliczał.

Z informacji ministerstwa wynika, że najwięcej świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" trafia do dzieci w województwach: mazowieckim (ponad 565 tys. dzieci, co stanowi 57 proc. wszystkich dzieci w tym regionie), śląskim (prawie 392 tys. dzieci, czyli 51 proc.) i wielkopolskim (prawie 388 tys., czyli 58 proc.). Rodzin, które spełniają kryterium dochodowe umożliwiające wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko, jest ponad 1,5 mln, czyli 60 proc. wszystkich rodzin pobierających świadczenie "500 plus".

MRPiPS zaznaczyło, że miesięcznie składanych jest przeciętnie ok. 49 tys. wniosków.