statystyki

BHP: Pracodawca musi zapoznać pracownika z wewnętrznymi przepisami

autor: Maciej Ambroziewicz27.04.2017, 07:38; Aktualizacja: 27.04.2017, 08:14
BHP, praca, bezpieczeństwo, robotnik

Wewnętrzne regulacje prawne (regulamin pracy, zarządzenia pracodawcy dotyczące bhp, instrukcje bhp) mogą być traktowane na równi z przepisami bhp dotyczącymi ochrony życia i zdrowia.źródło: ShutterStock

Czy zakładowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być traktowane tak samo, jak przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia w rozumieniu art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? Czy – jeśli tak jest – ich nieprzestrzeganie może prowadzić do pozbawienia pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy świadczeń odszkodowawczych?

Na tak postawione pytania odpowiedź jest twierdząca. Wewnętrzne regulacje prawne (regulamin pracy, zarządzenia pracodawcy dotyczące bhp, instrukcje bhp) mogą być traktowane na równi z przepisami bhp dotyczącymi ochrony życia i zdrowia. Co więc za tym idzie, niestosowanie się do nich może spowodować pozbawienie świadczeń odszkodowawczych pracownika, który uległ wypadku przy pracy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu wtedy, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy lub zrównanego z wypadkiem przy pracy było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Z przytoczonej powyżej regulacji nie wynika, o jakie konkretnie przepisy chodzi. Bez wątpienia jednak z tych, które powszechnie obowiązują, zastosowanie znajdą w tym przypadku przepisy zawarte w dziale X kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jednak nie tylko, do takich regulacji można bowiem zaliczyć również przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo ruchu drogowego.

Z uwagi na to, że regulacje z zakresu bhp mogą być zawarte nie tylko w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli w ustawach albo rozporządzeniach, lecz także w przepisach wewnątrzzakładowych (regulaminach pracy, zarządzeniach pracodawcy) oraz instrukcjach bhp, o których mowa w art. 2374 k.p., uważam, iż naruszenie zawartych w nich postanowień, i w konsekwencji spowodowanie wypadku przy pracy, może być skutecznym argumentem przemawiającym za pozbawieniem poszkodowanego świadczeń powypadkowych.


Pozostało 44% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane