statystyki

BHP: Pracodawca musi zapoznać pracownika z wewnętrznymi przepisami

autor: Maciej Ambroziewicz27.04.2017, 07:38; Aktualizacja: 27.04.2017, 08:14
BHP, praca, bezpieczeństwo, robotnik

Wewnętrzne regulacje prawne (regulamin pracy, zarządzenia pracodawcy dotyczące bhp, instrukcje bhp) mogą być traktowane na równi z przepisami bhp dotyczącymi ochrony życia i zdrowia.źródło: ShutterStock

Czy zakładowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być traktowane tak samo, jak przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia w rozumieniu art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? Czy – jeśli tak jest – ich nieprzestrzeganie może prowadzić do pozbawienia pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy świadczeń odszkodowawczych?

Na tak postawione pytania odpowiedź jest twierdząca. Wewnętrzne regulacje prawne (regulamin pracy, zarządzenia pracodawcy dotyczące bhp, instrukcje bhp) mogą być traktowane na równi z przepisami bhp dotyczącymi ochrony życia i zdrowia. Co więc za tym idzie, niestosowanie się do nich może spowodować pozbawienie świadczeń odszkodowawczych pracownika, który uległ wypadku przy pracy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu wtedy, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy lub zrównanego z wypadkiem przy pracy było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Z przytoczonej powyżej regulacji nie wynika, o jakie konkretnie przepisy chodzi. Bez wątpienia jednak z tych, które powszechnie obowiązują, zastosowanie znajdą w tym przypadku przepisy zawarte w dziale X kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jednak nie tylko, do takich regulacji można bowiem zaliczyć również przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo ruchu drogowego.

Z uwagi na to, że regulacje z zakresu bhp mogą być zawarte nie tylko w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli w ustawach albo rozporządzeniach, lecz także w przepisach wewnątrzzakładowych (regulaminach pracy, zarządzeniach pracodawcy) oraz instrukcjach bhp, o których mowa w art. 2374 k.p., uważam, iż naruszenie zawartych w nich postanowień, i w konsekwencji spowodowanie wypadku przy pracy, może być skutecznym argumentem przemawiającym za pozbawieniem poszkodowanego świadczeń powypadkowych.


Pozostało jeszcze 44% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane