Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zamierza rozszerzyć grupę rodzin uprawnionych do karty dużej rodziny (KDR). Będzie ona przysługiwać wszystkim osobom, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) prawo do tego dokumentu mają rodzice oraz ich małżonkowie, jeśli wychowują co najmniej troje dzieci, które nie mają skończonych 18 lub 25 lat, pod warunkiem że uczą się w szkole lub studiują. Te ograniczenia wiekowe nie mają znaczenia tylko wtedy, gdy potomek ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wspomniane wymogi muszą być spełnione w dniu składania wniosku o wydanie KDR. To też oznacza, że osoby, które w momencie wejścia w życie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, czyli w czerwcu 2014 r. (od 1 stycznia 2015 r. został zastąpiony ustawą), wprawdzie spełniały kryterium posiadania trójki dzieci, ale nie były one już w przewidzianym przepisami wieku, to nie mogły wystąpić o wyrobienie KDR.
Ta sytuacja ma się jednak zmienić, bo resort chce umożliwić ubieganie się o ten dokument wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje potomków. Tym samym także osoby, których dorosłe dzieci mają już często założone swoje rodziny, będą mogły zgłosić się do gminy z wnioskiem o kartę.
– Ta zapowiedź bardzo cieszy, bo w naszym środowisku jest wiele rodzin, którym nie udało się uzyskać KDR. Przyznanie im takiego prawa stanowi ważny gest i docenienie trudu, jaki ponosili w związku z wychowaniem dzieci – mówi Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+.
Dodaje, że osoby te były w przeszłości obciążone wydatkami związanymi z utrzymaniem dzieci i zwykle nie mają żadnych oszczędności. Teraz zaś może im być łatwiej, jeśli będą mogli korzystać z różnych zniżek, chociażby na przejazdy koleją czy zakupy w podmiotach, które są partnerami KDR.
Resort rodziny zakłada, że zmiana przepisów rozszerzająca dostęp do karty ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo od przyszłego roku ma być uruchomiona specjalna aplikacja mobilna „KDR na smartfonie”, dzięki której członek rodziny będzie mógł skorzystać ze zniżki, pokazując kartę w telefonie. Ponadto aplikacja będzie miała funkcję geolokalizacji, która pozwoli mu szybko sprawdzić, gdzie znajdują się najbliższe miejsca z rabatami dla wielodzietnych. Wreszcie planowana jest kampania, która ma służyć zwiększaniu oferty zniżek i zachęcaniu kolejnych podmiotów do włączania się w KDR. Obecnie karty są honorowane przez ok. 1600 firm i instytucji.
Natomiast jeszcze wcześniej, bo od 1 lipca, zaczną obowiązywać zmiany dotyczące KDR, które wynikają z ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. poz. 777). Zgodnie z nimi osoby składające wniosek o kartę nie będą już musiały przedstawiać m.in. dokumentów tożsamości swoich, małżonków oraz dzieci, a w przypadku niepełnosprawnych potomków – orzeczenia potwierdzającego występowanie dysfunkcji zdrowotnej. Jest to związane z tym, że gmina będzie miała obowiązek samodzielnie uzyskać lub zweryfikować dane pozwalające stwierdzić, że członkowie rodziny spełniają kryteria do wyrobienia KDR.
Wśród nich np. imiona i nazwiska, numery PESEL, informacje o niepełnosprawności, zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa. Będzie to możliwie poprzez udostępnienie samorządom dostępu do większej liczby publicznych rejestrów niż dotychczas.
373 tys. rodzin wielodzietnych wystąpiło o KDR
1,74 mln członków rodzin wielodzietnych ma wydane KDR