Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało w obwieszczeniu z 29 grudnia 2008 r. kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2009 rok, służącą do ustalenia rocznego limitu składek do ZUS (tzw. 30-krotność). Wynosi 3193 zł. To także bardzo ważna informacja dla osób prowadzących własne firmy i opłacających do ZUS z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, do Funduszu Pracy i zdrowotne. W związku z obowiązującą od 27 grudnia 2008 r. ustawą z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1417) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz do FP takich osób wynosi (poza wyjątkami) w całym roku (a nie jak dotychczas, kiedy zmieniała się 4 razy w roku) nie mniej niż 60 proc. podanego wynagrodzenia.

W efekcie podstawa obliczania składek wzrośnie w tym roku, w porównaniu do grudnia ubiegłego roku (wtedy była liczona na podstawie wynagrodzenia z III kwartału 2008 r.) o ponad 134 zł. A to oznacza wynoszący ponad 43 zł wzrost składek. To nie koniec zmian. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 1458). Przewiduje, że składki na ubezpieczenie zdrowotne też będą opłacane przez cały rok w tej samej wysokości, a podstawą ich wyliczania będzie ta sama kwota prognozowanej płacy (75 proc. tej wartości). W efekcie miesięczna składka do NFZ w 2009 roku wzrośnie o 0,18 zł.

Te zmiany oznaczają, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2009 roku będzie stanowić kwota nie niższa niż 1915,80 zł. Składki nie będą więc mogły być niższe od kwot:

• 373,96 zł - na ubezpieczenie emerytalne,

• 114,95 zł - na ubezpieczenie rentowe,

• 46,94 zł - na ubezpieczenie chorobowe,

• 46,94 zł - na Fundusz Pracy.

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 34,48 zł.

Wszystko wskazuje też na to, że podstawę wyliczania składki zdrowotnej stanowić będzie 75 proc. prognozowanej płacy. Składka wynosi 9 proc. tej kwoty. Jej wysokość wyniesie więc 215,53 zł.

Prowadzący firmy zapłacą więc do ZUS w 2009 roku z tytułu wszystkich składek 832,80 zł, tj. o 43,57 zł więcej niż obecnie (jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,8 proc.).

Więcej do ZUS zapłacą też osoby prowadzące działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia) W związku ze wzrostem do 1276 zł tej płacy ich składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyniesie odpowiednio 74,72 zł, 22,97 zł, 9,38 zł i 6,89 zł. Osoby te zapłacą też składkę zdrowotną (215,53 zł). Zapłacą więc łącznie do ZUS 329,49 zł, tj. o 13,58 zł więcej niż obecnie.