Gminy i powiaty mogą do 4 maja składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń osób pracujących z rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Preferencje przewidziano dla samorządów zatrudniających na etat.
Ruszyła kolejna edycja resortowego programu pozwalającego uzyskać dotacje do zatrudnienia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 120 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż w 2016 r.
Zadaniem tych pierwszych jest wspieranie osób niewydolnych wychowawczo, a od 2017 r. również zapewnianie pomocy kobietom w ciążach powikłanych i rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi (w ramach programu „Za życiem”). Z kolei rolą koordynatora jest oferowanie pomocy opiekunom zastępczym.