"Wniosek najpierw trafi do kancelarii prawnej, by został uzupełniony i był dobrze przygotowany merytorycznie. Jeszcze w tym tygodniu chcemy zebrać pod nim podpisy i złożyć go w TK" - powiedział Napieralski. Jak dodał, jego klub kwestionuje główne kryterium daty zastosowane w ustawie.

Większość klubu Lewicy zagłosowała w grudniu ub.r. za odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o emeryturach pomostowych. Liderzy SLD zapowiedzieli wówczas jednak, że skierują ustawę o emeryturach pomostowych do TK.

Wątpliwości Lewicy budzi głównie data 1 stycznia 1999 r.

Według ustawy "pomostówki" mają przysługiwać osobom urodzonym po 1 stycznia 1948 r., które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach albo wykonywały przez ten czas pracę o szczególnym charakterze. Wątpliwości Lewicy budzi głównie data 1 stycznia 1999 roku.

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje, że po 1 stycznia 2009 r. na wcześniejszą emeryturę będzie mogło przejść czterokrotnie mniej osób niż wynikałoby to z obowiązujących przepisów. Byłoby to ok. 250 tys. osób, reprezentujących ok. 40 zawodów, zamiast ok. 1 mln osób. Prawo to traci większość nauczycieli, część kolejarzy, artyści, dziennikarze, kierowcy ciężarówek.