W piątek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja przybliżająca założenia rządowego programu "Za życiem", ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia funkcji asystentów rodzin w świetle tych nowych przepisów.

Jak przypomniała kierowniczka działu ds. asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Agnieszka Kaintoch, zadaniem asystenta jest towarzyszenie rodzinom, które same nie potrafią pokonać różnych trudności życiowych.