Prowadzenie ewidencji zatrudnionych i przekazanie danych kontaktowych to tylko przykładowe zmiany w prawie, jakie w okresie wakacyjnym muszą wdrożyć pośrednicy i ich klienci.
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia agencje i firmy korzystające z ich usług będą musiały pamiętać o co najmniej czterech ważnych terminach. Wszystko przez nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, którą właśnie zajmuje się Senat. Pierwsza ważna data to 1 czerwca 2017 r. – wtedy ma wejść w życie ustawa. Od tego momentu pośrednicy i pracodawcy użytkownicy muszą spełniać niektóre nowe wymogi przewidziane w zmienionych przepisach. Dla przykładu agencje muszą ustalać wynagrodzenie urlopowe według zmodyfikowanych zasad.
– Zostało niewiele czasu na dostosowanie systemów płacowych, bo pierwsze pensje według nowych reguł trzeba będzie wypłacać już w lipcu – tłumaczy Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.