Przy obliczaniu wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawca powinien stosować takie same przepisy związane z ustalaniem składu personelu, które obowiązują przy wypełnianiu miesięcznej informacji INF-1.
Tak wynika z interpretacji wydanej przez PFRON dla jednej z firm (DW.050.2.2017.RCZ), która spełnia warunki do udzielania swoim kontrahentom ulg we wpłatach na fundusz. Pracodawca ten miał jednak wątpliwości związane ze stosowaniem wzoru pozwalającego wyliczyć wysokość ulgi. Jej kwotę ustala się bowiem w oparciu m.in. o trzy stany zatrudnienia: pracowników ogółem (ZOG), niepełnosprawnych pracowników (ZON) oraz niepełnosprawnych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia dysfunkcji zdrowotnej (ZONzu). Problem w tym, że przepisy nie określają, jakich podwładnych nie należy uwzględniać do wspomnianych składów personelu.
Jak wyjaśnia PFRON, w tym przypadku mają zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).