Zdaniem Prokuratora Generalnego (PG) reguły przyznawania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie są zgodne z konstytucyjną zasadą równości.
Tak wynika ze stanowiska przygotowanego dla Trybunału Konstytucyjnego w związku z pytaniem prawnym złożonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku (sygn. akt P 6/17). Zastrzeżenia sądu dotyczą art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.). Przepisy te wskazują, że w przypadku pierwszego dziecka w rodzinie uzyskanie 500 zł wsparcia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł lub 1200 zł na jednego członka. To oznacza, że osoby, których dochody nawet minimalnie przekroczą ten próg, nie mogą otrzymać świadczenia na najstarszego potomka. W takiej właśnie sytuacji znalazła się samotna matka, która złożyła odwołanie do WSA w Gdańsku. Okazało się, że jej dochód wynosił 807,82 zł, a więc był wyższy od kryterium zaledwie o 7,82 zł.
W ocenie sądu przyjęcie rozwiązania, które sprowadza się do tego, że z kręgu uprawnionych do świadczenia wykluczane są osoby o dochodzie wyższym niż 800 zł, w każdym przypadku i niezależnie od wielkości tego przekroczenia może uzasadniać podejrzenie naruszenia konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej.