Zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore dziecko nawet przez 60 dni w roku.

Na ile przysługuje zasiłek opiekuńczy? Pracownik, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowym (umowa o pracę) lub dobrowolnym (umowa zlecenia, rzadko o dzieło - więcej na ten temat czytaj tutaj>>) - może otrzymać zasiłek opiekuńczy przede wszystkim w przypadku, gdy musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Jeżeli nie ukończyło ono jeszcze 14 lat, pracownik ma prawo do 60 dni na opiekę w ciągu roku. Tylko 14 dni dostanie, jeśli dziecko jest starsze i pozostaje nadal we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem.

Zasiłek przysługuje również w razie potrzeby opieki nad dzieckiem zdrowym do ukończenia 8 roku życia, w sytuacji: