Rodzic w tym samym czasie będzie mógł złożyć wniosek o zasiłek i 500 zł na dziecko. Samorząd uniknie podwójnej pracy z ich rozpatrywaniem.
W ramach przyjętego właśnie przez rząd Przeglądu systemów wsparcia rodzin Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaproponowało zrównanie terminów ubiegania się o różne świadczenia na dzieci. Obecnie jest tak, że kolejny okres wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz 500 zł na dziecko ma się zacząć 1 października br., natomiast zasiłków rodzinnych 1 listopada. W związku z tym, że wnioski o ich przyznanie można zacząć składać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, gminy mogą przyjmować dokumenty od rodziców od sierpnia i od września. Propozycja resortu rodziny sprowadza się do tego, aby wnioski o zasiłki można było składać o miesiąc wcześniej, czyli już od sierpnia. Bez zmian pozostałby natomiast moment rozpoczęcia wypłaty pieniędzy, bo nowy okres zasiłkowy dalej zaczynałby się 1 listopada.
– Mimo wprowadzania kolejnych ułatwień w składaniu wniosków przez internet wielu rodziców woli zrobić to osobiście, bo np. ma problemy z ich wypełnieniem. Dlatego biorąc pod uwagę, że grupa osób korzystających z zasiłków częściowo pokrywa się z uprawnionymi do świadczenia wychowawczego, zrównanie terminów spowoduje, że będą mogli złożyć dwa wnioski za jednym razem – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Z kolei Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, podkreśla, że przy złożeniu dwóch wniosków w tym samym terminie gminy nie musiałyby dwa razy – najpierw w sierpniu, a potem we wrześniu – rozpatrywać dokumentów i obliczać wysokości dochodu tej samej rodziny. – Byłaby to oszczędność czasu, bo w takiej sytuacji wystarczyłoby raz sprawdzić za pośrednictwem systemu Emp@tia wysokość dochodu czy składek na ZUS – dodaje.
Zdaniem Barbary Śmiełowskiej, kierownika działu świadczeń rodzinnych OPS w Raciborzu, jest to o tyle istotne, że w drugiej połowie roku, w związku z rozpoczęciem drugiego okresu wypłaty świadczeń z programu 500+ (pierwszy, który teraz trwa, zaczął się rok temu), gminy czeka znaczna kumulacja wniosków o wsparcie. – Kolejek i tak nie da się uniknąć, a czas potrzebny na obsłużenie jednego rodzica może się wydłużyć. Niemniej zrównanie terminów ma z naszej perspektywy więcej zalet – uważa.
To rozwiązanie nie budzi wśród większości gmin kontrowersji, ale inaczej jest z drugą zmianą szykowaną przez MRPiPS w zakresie wnioskowania o świadczenia. Resort zamierza bowiem udostępnić rodzicom taką możliwość już od lipca, o ile zdecydują się na złożenie dokumentów online.
– Do tej pory wydawało się, że lipiec będzie takim miesiącem, w którym pracownicy będą mogli spokojnie korzystać z urlopów wypoczynkowych, bo będzie w nim stosunkowo mało pracy. Teraz okazuje się, że również on może być intensywny – wskazuje Marzena Szuleta.
Przemysław Andrysiak dodaje, że dla mniejszych gmin to, że wnioski online będą mogły wpływać od lipca, może nie mieć tak dużego znaczenia jak dla większych miast, gdzie rodzice częściej korzystają z ubiegania się o świadczenia przez internet.
Innego zdania jest Barbara Śmiełowska, która podkreśla, że dzięki temu przyspieszeniu będzie więcej czasu na ściągnięcie wniosków z Emp@tii i ich wydrukowanie, a następnie na ich weryfikację.