MEDYCYNA
Częściowe odbiurokratyzowanie pracy medyków, zmiany w zakresie konsyliów lekarskich oraz standardów postępowania medycznego – to część zmian, jakie nastąpić mają już od 1 lipca w ramach przyspieszonej ścieżki diagnostyki i leczenia nowotworów. Resort zdrowia w środę skierował do konsultacji projekty rozporządzeń w tej sprawie.
To pokłosie podpisanej w zeszły piątek przez prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje ona m.in., że minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, będzie mógł ogłaszać w drodze obwieszczenia zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia. Chodzi o dokumenty opracowane przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny. W przypadku diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego oraz ich leczenia zalecenia będą ogłaszane obowiązkowo.