Program „Rodzina 500 plus” się sprawdził, czekają nas najwyżej drobne korekty. Poważne zmiany za to resort rodziny i pracy rekomenduje wobec uchylających się od płacenia alimentów.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin” podsumowujący działania świadczenia wychowawczego 500 plus i innych segmentów polityki rodzinnej.
Rząd zaciera ręce