Nowo powstające placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku nie będą musiały posiadać jednej łazienki przypadającej na jeden pokój.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r., w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964 ze zm.). Resort proponuje w nim rezygnację ze sformułowania „nowo powstające domy”. Ta zmiana jest związana z problemami interpretacyjnymi, jakie obecnie ten zwrot powoduje. Dotyczą one m.in. tego, czy za nową jednostkę należy uznać również taki DPS, który powstał z połączenia z inną placówką lub zmienił się jego podmiot prowadzący. Razem z tą modyfikacją z rozporządzenia zostaną uchylone przepisy, które przewidują odrębne standardy sanitarne dla nowych placówek. Tym samym nie będzie ich obowiązywał wymóg sprowadzający się do tego, że na jeden pokój przypadają jedna łazienka i toaleta, tylko obejmująca pozostałe DPS zasada, aby liczba osób korzystających z tego pomieszczenia była nie większa niż 6.
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza też zmiany związane z zapewnianiem mieszkańcom, którzy mają problemy w porozumiewaniu się, komunikacji wspomagającej lub alternatywnej. Aby takie wsparcie było możliwe, poszerzony zostanie zakres szkoleń, które co najmniej raz na dwa lata organizuje dyrektor DPS dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
– Dobrze, że resort rodziny dostrzega ten problem, szkoda tylko, że nie przewiduje dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie szkoleń, bo to oznacza, że trzeba je będzie pokrywać ze środków własnych placówki – zauważa Grzegorz Grygiel, dyrektor DPS w Pleszewie.
Ponadto projekt zakłada, że dom nie będzie mógł liczyć więcej niż 100 miejsc. Z zachowania tej zasady będą jednak zwolnione te DPS, które funkcjonowały 31 grudnia 2013 r. Była to data graniczna, w której domy musiały skończyć realizację planu naprawczego i posiadać zezwolenie wojewody potwierdzającego spełnianie wymaganych przepisami standardów.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia