Jak wynika z danych regionalnych urzędów pracy w 2007 r. osób, które wróciły do Polski i zasiliły rzeszę bezrobotnych np. w Łodzi było ponad 300, w Opolu prawie 600.

Jako obywatele UE Polacy mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych w innym kraju Wspólnoty niż ten, w którym został on im przyznany. Wynika to z rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. "w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie". Tak więc, jeśli ktoś pracował w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, stracił tam pracę po czym wrócił do Polski, brytyjski czy irlandzki zasiłek może pobierać w Polsce - po przeliczeniu go na złotówki. Albo odwrotnie - polskie świadczenie może być wypłacane w kraju, do którego uda się bezrobotny.

Unijny zasiłek stanowi w Polsce sporą kwotę, natomiast za polski raczej nie uda się przeżyć za granicą, przynajmniej w państwach tzw. starej Unii. W 2009 r. jest to bowiem 551,80 zł brutto miesięcznie. Dla porównania zasiłek brytyjski dla osoby samotnej, która ma ponad 25 lat, wynosi 60,5 funta tygodniowo czyli 242 funty miesięcznie. Gdy bezrobotni są małżonkowie, kwota ta wzrasta do 379,80 funtów miesięcznie.

Aby przetransferować unijny zasiłek za granicę, do Polski lub odwrotne, trzeba przepracować w państwie, który ma go wypłacać wymagany przez nie okres. Zwykle, m.in. w wypadku Polski, Irlandii, Wielkiej Brytanii, jest to co najmniej 12 miesięcy. Nie można też przekroczyć wieku emerytalnego. Wniosek o transfer zasiłku do innego kraju można złożyć najwcześniej po czterech tygodniach od momentu pierwszej wypłaty.

Konieczne jest też dopełnienie formalności

Najpóźniej siedem dni przed wyjazdem trzeba wystąpić do urzędu pracy w kraju, w którym dotychczas było się zatrudnionym, z wnioskiem o przyznanie świadczenia i wypełnić formularz E303. Należy też złożyć oświadczenie wskazujące państwo wyjazdu. Tam zaś trzeba niezwłocznie zgłosić się w urzędzie pracy i po okazaniu ww. dokumentów oraz paszportu lub dowodu, zarejestrować się jako bezrobotny.