Co najmniej 90 mln trafi z PFRON do organizacji pozarządowych, które zajmują się zwiększeniem aktywności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki środkom z konkursu "Kurs na samodzielność" wsparcie może otrzymać nawet 80 tys. osób - powiedział prezes PFRON Robert Kwiatkowski.

Podkreślił, że konkurs jest największym, organizowanym przez PFRON. "Złożono do nas ponad 550 ofert. To jest o 40 proc. więcej niż w poprzednich latach" - podkreślił. "To tylko pokazuje, że jest wiele organizacji, które pomagają osobom niepełnosprawnym, inicjują działania, wspierając takie osoby. Co ważne, wyręczają państwo w wielu obowiązkach, które państwo powinno realizować. I trochę zastępują system, którego do końca nie ma" - mówił.

Kwiatkowski zwrócił uwagę, że początkowo PFRON planował przeznaczyć na konkurs 75 mln zł, ale z uwagi na liczbę wniosków postanowił przeznaczyć z rezerwy Funduszu kolejne 15 mln. "Planując budżet na ten rok nie przewidzieliśmy tak dużego zainteresowania. W latach ubiegłych wartość tego konkursu wynosiła około 50 mln" - dodał.

Zapowiedział, że PFRON stara się o pozyskanie kolejnych środków na konkurs "Kurs na samodzielność". Jak wyjaśniał, zarząd PFRON, poparty przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, wystąpił do ministra finansów o pozyskanie dodatkowych pieniędzy. "Wczoraj złożyliśmy wniosek do ministra finansów. Mamy poparcie minister Elżbiety Rafalskiej. Mamy nadzieję na przychylność ministra finansów" - dodał.

Łukasz Szeliga prezes polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych "Start", który skupia około 50 klubów zaznaczył, że pieniądze z konkursu są niezbędne. "Gdyby nie program taki jak ten nie można byłoby realizować wielu przedsięwzięć. Samo wsparcie ministerstwa sportu dla naszych zawodników nie wystarczyłoby, by móc skutecznie przygotowywać się do igrzysk paraolimpijskich i każdorazowo wracać stamtąd z sukcesami, z medalami" - powiedział.

Jak zaznaczył, potrzeby osób niepełnosprawnych są duże. Zwrócił uwagę, że 10 proc. społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. "Mamy świadomość, że nawet jakby tych pieniędzy byłoby trzy razy tyle, to pojawiliby się kolejni beneficjenci" - dodał.

Dofinansowanie z w ramach konkursu otrzymał m.in. dom, który prowadzi gdańskie koło polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Joanna Cwojdzińska ze stowarzyszenia powiedziała, że organizacja wspiera osoby z niepełnosprawnością od kilkudziesięciu lat. "Prowadzimy 9 placówek, których opieką obejmujemy wcześniaki. Prowadzimy placówki edukacyjne, warsztaty terapii zajęciowej" - mówiła. "W różnych formach aktywizujemy osoby z niepełnoprawnością poprzez zajęcia sportowe, poprzez naukę gry na instrumentach, orkiestrę orkiestra Vita Activa, wyjazdy zagraniczne" - wyliczała.