Wczoraj weszły w życie przepisy dające prawo do emerytur pomostowych około 250 tys. osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Według wstępnych szacunków w tym roku z tych świadczeń skorzysta około 5 tys. osób. Emerytury pomostowe będą świadczeniami wygasającymi. W pierwszym roku będą finansowane z budżetu. Od 2010 roku także pracodawcy będą ponosić koszty ich wypłat.

Osoba ubiegająca się o to świadczenie będzie musiała spełnić siedem warunków, aby zyskać do niego prawo (patrz grafika). Większości osób będą one wypłacane przez pięć lat - do skończenia przez nie powszechnego wieku emerytalnego. Jednak na przykład piloci oraz personel pokładowy będzie mieć prawo do emerytur pomostowych w niższym wieku, wynoszącym co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Także praca hutnika będzie uprawniać do wcześniejszego skorzystania z emerytury. Korzystający z tych świadczeń nie będą mogli pracować w swoim zawodzie. Jeśli to zrobią, wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Ustawa o emeryturach pomostowych zakłada, że osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub charakterze, ale ich prace nie uprawniają ich do przejścia na emeryturę pomostową, otrzymają specjalne rekompensaty.

Pierwotnie zakładano, że rekompensaty otrzymają nauczyciele. Jednak w wyniku ustaleń między PO, PSL, Lewicą oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, pedagodzy nadal będą mogli nadal wcześniej kończyć aktywność zawodową, ponieważ nie wszyscy uzyskali prawo do emerytur pomostowych. Otrzymają tzw. świadczenia kompensacyjne. W 2009 roku zarówno kobiety, jak i mężczyźni pracujący w szkołach będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury po ukończeniu 55 lat. Natomiast w kolejnych latach wiek emerytalny kobiet będzie wydłużany co rok o kwartał, a mężczyzn co rok o 6 miesięcy. Ostatnie osoby mające prawo do tych świadczeń skorzystają z nich w 2028 roku. Nauczyciele otrzymujący świadczenia kompensacyjne nie będą mogli nadal pracować w szkołach. Wysokość świadczenia wyniesie 80 proc. przyszłej emerytury.

W tym roku nie ulegną tylko zmianie zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do nowelizacji ustawy emerytalnej, więc do czasu przygotowania nowych zasad renty będą wyliczane jak w latach poprzednich.