Jak powiedziaładziś rzeczniczka NFZ Edyta Grabowska- Woźniak, w niektórych oddziałach trwają jeszcze ostatnie ustalenia z dyrektorami lecznic. Część konkursów na świadczenia medyczne ma zostać rozstrzygnięta w styczniu.

"Nie ma takiej możliwości, by któraś z placówek mogła przestać udzielać świadczeń. Trzeba pamiętać, że ustalanie warunków kontraktowania trwa przez cały rok, a w grudniu są przeprowadzane tylko konkursy ofert" - podkreśliła rzeczniczka Funduszu.

Zaznaczyła również, iż w 2009 r. podobnie jak w poprzednich latach w zależności od korekt w planie finansowym NFZ będą podpisywane aneksy do umów ze szpitalami.

"Ponadto w 2009 r. będą obowiązywały dwa okresy rozliczeniowe, dlatego w połowie roku może dojść do zmian warunków finansowania świadczeń. W 2008 roku sytuacja finansowa szpitali znacznie się poprawiła, NFZ przeznaczył 24 mld zł na lecznictwo szpitalne, a na finansowanie opieki zdrowotne dwa razy więcej niż w 1999 r., od kiedy zaczął obowiązywać powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych" - dodała Grabowska-Woźniak.