Zgodnie z kodeksem pracy "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".

"Jest to przepis dyskryminujący. Jeżeli przedsiębiorca przygotowuje biznesplan to musi uwzględnić wszystkie czynniki" - powiedział prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski. Według niego zdarza się też, że pracodawcy w obawie przed tym przepisem zwalniają pracowników, zanim ci wejdą w okres ochronny.

Zaznaczył, że ta propozycja środowiska pracodawców "jest kompromisem", a jej celem jest - jak powiedział - uelastycznienie rynku pracy. Dodał, że ma nadzieję, że przepisy te zostaną wprowadzone jak najszybciej.