Zmiana prawa Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia będą mieli obowiązek wliczenia przyznanych w ubiegłym roku podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego. Dotychczas najczęściej były one wypłacane w formie dodatku.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej przygotowanej przez resort zdrowia. Projekt nowelizacji przedłuża obowiązywanie ustawy na następne lata. Dzięki temu pracownicy medyczni, którzy zostali objęci wzrostem wynagrodzeń w ubiegłym roku, mają zyskać gwarancje, że podwyżki nie zostaną im cofnięte (ustawa z 2006 roku miała obowiązywać tylko do końca tego roku). Na dyrektorów placówek medycznych zostanie nałożony obowiązek włączenia podwyżek do zasadniczego wynagrodzenia. Obecnie w większości szpitali były one wypłacane w formie dodatku. Zarządzający m.in. szpitalami obawiali się bowiem, że skoro ustawa ma obowiązywać tylko do końca 2007 roku, to w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przestanie przekazywać dodatkowe środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń.

Projekt nowelizacji ustawy zobowiązuje NFZ do finansowania podwyżek również w kolejnych latach. W 2008 roku do placówek ochrony zdrowia nadal będą przekazywane odrębnie pieniądze na leczenie pacjentów oraz na wypłatę podwyżek. Dopiero w 2009 roku środki na wzrost wynagrodzeń zostaną włączone do ogólnej wyceny świadczeń zdrowotnych. To spowoduje podwyższenie ceny poszczególnych procedur medycznych. Takie rozwiązanie jest popierane m.in. przez związki zawodowe pielęgniarek i położnych. Natomiast Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy uważa, że środki na podwyżki powinny już w przyszłym roku zostać włączone do ceny świadczeń zdrowotnych.

Projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej przewiduje również kontrolę wydatkowania przez placówki medyczne pieniędzy na podwyżki przekazywane przez NFZ. W sytuacji, gdyby dyrektor szpitala wykorzystał je na inny cel, np. na remont lub inwestycje, to pieniądze będą musiały być zwrócone do funduszu.

Teraz ustawa musi trafić do Sejmu. Jak zapewnia resort zdrowia, będzie ona rozpatrywana w trybie pilnym.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl