Jak poinformowano na stronie internetowej NFZ, obowiązujące w 2009 r. wyceny świadczeń będą obowiązywać od pierwszego stycznia. Zarządzenie prezesa Funduszu w tej sprawie zostanie przedstawione do konsultacji na początku nowego roku.

Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz informował w grudniu, że o około 20 proc. zwiększy się liczba punktów służąca do wyceny leczenia realizowanego w szpitalach specjalistycznych.

Zapowiadał także przeszacowanie wyceny niektórych świadczeń. Ma to dotyczyć m.in. szpitali klinicznych i instytutów realizujących położnictwo, opiekę nad noworodkiem, zabiegi naczyniowe, neurochirurgię, kardiochirurgię i podobne, najbardziej skomplikowane zabiegi.

Przedstawiciele NFZ informowali na początku grudnia, że wprowadzenie nowego systemu rozliczeń (Jednorodnych Grup Pacjentów) przyczyniło się do spadku nieuzasadnionych hospitalizacji i spowodowało znaczący wzrost ich średniej wartości, co poprawiło rentowność wielu oddziałów.

W przypadku oddziałów wewnętrznych średnia wycena hospitalizacji wzrosła o ponad 16 proc., a na oddziałach chirurgii ogólnej o 15- 17 proc. Wzrost zanotowano także na oddziałach: pediatrii (ok. 7 proc.), neonatologii (50 proc.), okulistyki (4 proc.), urologii (4 proc.) oraz kardiologii, neurochirurgii i endokrynologii.