Mimo że zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), które są prowadzone przez samorządy, nie są już podatnikiem VAT, mogą dalej wystawiać swoim kontrahentom informacje o wysokości obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Tak wynika z odpowiedzi Krzysztofa Michalkiewicza, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, na interpelację poselską nr 10384 złożoną przez Elżbietę Dudę z PiS. Dotyczyła ona problemów, z jakimi od początku 2017 r. borykają się ZAZ. Podobnie jak pracodawcy, którzy osiągają wymagany przepisami wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, mogą one udzielać klientom kupującym ich usługi lub produkty ulg we wpłatach na PFRON. Tyle tylko, że zgodnie ze stanowiskiem funduszu część ZAZ od 1 stycznia br. straciła do tego prawo. Tak stało się w przypadku tych podmiotów, które działają w formie samorządowych zakładów budżetowych, których organizatorem są gminy lub powiaty.
Zdaniem PFRON stało się tak ze względu na zmianę przepisów związaną z tzw. centralizacją VAT. Samorządowe zakłady budżetowe nie są już podatnikiem podatku od towaru i usług, bo jest nim gmina lub powiat. To zaś oznacza, że jako wystawca faktury VAT figuruje nie ZAZ, ale jego organizator, a to powoduje określone konsekwencje właśnie w zakresie udzielania ulg.
Na skutek takiej interpretacji przepisów samorządowe ZAZ znalazły się w trudnej sytuacji, bo możliwość uzyskania ulgi we wpłacie na PFRON jest jedną z najważniejszych zachęt do zakupu ich produktów lub usług. Część z nich zaczęła nawet tracić dotychczasowych klientów, dlatego zakłady zwróciły się o interwencję w tej sprawie do pełnomocnika rządu oraz posłów.
Resort rodziny zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Ministerstwo Finansów. To zaś wskazało, że dla celów stosowania przepisów o rehabilitacji samorządowy zakład budżetowy może być w dalszym ciągu uznany za sprzedającego, który będzie wypełniał wynikające z ustawy obowiązki, nawet jeśli faktury będą wystawiane przez gminę lub powiat.